Servizos

ESTUDIO PERSOAL E INDIVIDUALIZADO

ENXEÑERÍA

INSTALACIÓN

LEGALIZACIÓN

MONITORIZACIÓN

ESTUDIO PERSOAL E INDIVIDUALIZADO
ENXEÑERÍA
INSTALACIÓN
LEGALIZACIÓN
MONITORIZACIÓN

Dende o inicio ata o final. Cun trato directo e persoal. Sen comerciais nin intermediarios. Unha vez feito o estudio individual xestionamos todos os trámites para a túa instalación, dende a solicitude da subvención, ata a legalización final. Asesorándote nas distintas posibilidades de autoconsumo (con excedentes, con compensación, sin excedentes, illadas, con almacenamento, etc).

Ti decidirás cos datos que che facilitemos cal é a solución máis axeitada para ti.a

Nós facilitamos toda a información precisa, o último paso depende de ti.

Unha vez feito o estudio individual xestionamos todos os trámites para proceder á instalación: dende a solicitude da subvención, ata a legalización final. Asemesmo, ofrecemos un asesoramento sobre as distintas posibilidades de autoconsumo (con excedentes, con compensación, sin excedentes, illadas, con almacenamento, etc.)